Real-Time PCR Hizmeti

Real-Time PCR Hizmeti

Real-Time PCR Hizmeti

Laboratuvarımızda qPCR uygulamalarında Applied Biosystems® marka 5 filtreye sahip ( FAM/SYBR Green, VIC/JOE, NED/TAMRA/Cy3, ROX/Texas Red ve Cy5)  10-30 ul reaksiyon hacmiyle çalışmaya uygun 7500 Fast cihazı kullanılmaktadır. Laboratuarımızda aşağıdaki real-time uygulamaları konusunda hizmet verilmektedir:

  • Kalitatif analizler (İnternal pozitif kontrol kullanılarak var (plus) / yok (minus) analizleri)
  • Absolute ve Relatif  Gen Miktar Tayini
  • Gen Ekspresyonu Analizi (ΔΔCT yöntemi)
  • miRNA Gen Expresyon Analizi
  • Genetik Varyasyon Analizi: SNP/CNV Genotipleme, İlaç Metabolizması Genotipleme, High-Resolution Melt Curve (HRM)